Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuljetusliike Naarajärvi Oy Varastotie 3 42100 Jämsä 020 792 0730 info@naarajarvi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kuljetusliike Naarajärvi Oy Tarja Naarajärvi Varastotie 3 42100 Jämsä 020 792 0730 info@naarajarvi.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Kuljetusliike Naarajärvi Oy:lle antama toimeksianto tai Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 1. Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.
 2. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n palveluissa.
 3. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito.
 4. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 5. Asiakkaiden ja Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 1. Nimitiedot / Yritystiedot/ Taloyhtiötiedot
 2. Henkilötunnus
 3. Y-tunnus
 4. Postiosoite/ postinumero ja -toimipaikka/  (toimitusosoite)
 5. Laskutusosoite
 6. Puhelinnumero
 7. Sähköpostiosoite
 8. Asiointikieli


Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 1. Asiakasnumero / laskutusnumero
 2. Isännöitsijän nimi
 3. Huoltoliikkeen nimi


Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 1. Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen Asiakas- ja palveluviestit
 2. Asiakkaan luottotiedot
 3. Tilaus- ja toimituspäivä


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja tarkistetaan Suomen Asiakastiedosta.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa.

Kuljetusliike Naarajärvi Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen).

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Kuljetusliike Naarajärvi Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.
Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla. Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kuljetusliike Naarajärvi Oy ei itsessään siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuljetusliike Naarajärvi Oy kuitenkin käyttää kumppaneinaan toimijoita, jotka voivat tähän liittyen viedä asiakkaiden tietoja EU:n ulkopuolelle. Nämä alihankkijat ovat yleensä pilvipalvelujen tai muiden tietoteknisten säilytyspalvelujen, kirjanpidon tai perinnän tarjoajia, jotka ovat Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n lukuun toimivia tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvia kolmansia tahoja. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.
Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n palveluksessa, sekä Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaika

Kuljetusliike Naarajärvi Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 6 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Kuljetusliike Naarajärvi Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti. Tietojen säilytystarve selvitetään vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa. Kuljetusliike Naarajärvi Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Kuljetusliike Naarajärvi Oy
Tarja Naarajärvi
Varastotie 3
42100 Jämsä
020 792 0730
info@naarajarvi.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilöllisyys on varmennettu, joko asiakkaalle itselleen tai asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti, ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.